Risto Volasen kotisivu

Blogi

Kipsisakka-allas vuotaa edelleen vettä Sotkamossa Talvivaaran kaivosalueella. Vettä vuotaa altaasta noin 6000 kuutiometriä tunnissa. Tämä on muutamaan vuoteen kolmas vastaava tilanne.

Pohjoisen eli Oulujoen vesistön suunnassa jätevesi on laskenut veden pH-arvoa Salmisen ja Kalliojärven välisessä purossa, veden pH-arvo on nyt noin 4,5. Nikkelipitoisuus samassa vesistössä on noin 1 milligramma litrassa.

Jokainen tavallinen uutisten seuraaja on jo pitkään nähnyt, etteivät paikallisen hallinnon voimat riitä Talvivaaran tilanteen hallitsemiseen.

Mutta jälleen kerran suuressa erityistilanteessa ministerit Häkämies ja Niinistö sekä kansliapäällikkö Pokka levittelevät käsiään ja kertovat, että vastuu on jossakin muualla ”toimivaltaisella viranomaisella”. Muu hallitus ja pääministeri ovat tietenkin piilossa.

Hallituksen ja hallinnon toimintamalli on jälleen sama ja kestämätön kuin viime joulun myrskyjen tai Thor Libertyn tapauksessa.

Tsunamin 2004 jälkeen Vanhasen I hallitus kehitti maahan perustuslakiin ja ammatilliseen osaamiseen perustuvan siviilikriisien johtamisjärjestelmän. Siihen kuuluu tilannekuvatoiminta, johtokeskus sekä useita medioita käyttävä viestintäjärjestelmä. Ja ennen kaikkea siinä voidaan myös johdon tasoa nostaa joustavasti paikallisesta aina ylimpiin valtioelimiin.

Mutta talvella 2007 hallitus vaihtui ja uudet kokoomusministerit antoivat tukensa sotilashallinnon ja poliisin kapinalle tätä nykyaikaista kriisijohtamismallia vastaan. KHO:n presidentin Pekka Hallbergin tukeman kapinan ytimenä oli jokaisen viranomaisen virkavallan panssaroiminen kaikissa tilanteissa, siis myös kriisitilanteissa.

Presidentti Halonen kertoo Hannu Lehtilän kirjoittamassa uudessa kirjassa, miten sotilashallinto onnistui irrottautumaan sekä presidentin että hallituksen ohjauksesta mm. suurissa asehankinnoissa kuten risteilyohjuksissa.

Sisäministeri Holmlund puolestaan rikkoi jopa oman miniteriönsä alaisen johtamisjärjestelmän hajottaen poliisin, pelastustoimen ja hätäkeskukset toimimaan irrallisina putkina alue- ja paikallistasoille asti.

Kuinka monta joulumyrskyä tai Talvivaaraa tarvitaan, ennen kuin maan hallitus herää ettei vastuuta voi ulkoistaa?

Vastuun ja julkisuuden pakoilu ei demokraattisessa maassa ole oikeutettua. Kansalaisten turvallisuus vaatii, että valtion johto ottaa jälleen käyttöönsä perustuslain mukaisen ja tehokkaan Vanhasen I hallituksen kriisijohtamismallin - ja tarvittaessa tekee hallinnonaloittain sen edellyttämät esitykset tarvittavista säädöksistä.


7. marras, 2012