Risto Volasen kotisivu

Näkökohtia keskustalaisuudesta

"Keskusta

syntyi sosialismin ja kapitalismin vaihtoehdoksi edistämään ihmisyyttä, toteuttamaan kansanvaltaista yhteiskuntajärjestystä ja taistelemaan tasa-arvon puolesta. Kansallinen herääminen, talonpoikaisjuuret, kristilliset arvot ja sivistysaate yhdistyivät vuonna 1906 perustetun edistyksellisen keskustaliikkeen ajattelussa. Keskusta on siitä lähtien ollut yhteiskuntaa uudistava aatteellinen yleispuolue ja kansansivistysliike.”

 

Tälle sivulle on koottu kotisivun pitäjän ajatuksia aiheesta

sekä osoitteita muiden teksteihin.

(KLIKKAUS OTSIKON ALLA NETTIOSOITTEESSA)

Santeri Alkio ja Nuori Suomi.

http://www.ristovolanen.fi/118302912

J.V. Snellman, sivistys, Suomi ja Eurooppa.

http://www.ristovolanen.fi/118302906

Euroopan ja Suomen kolmas tie.

http://www.ristovolanen.fi/118302908

Ihmisyyden kehittyminen ja taantuminen poliittisessa teoriassa.

https://www.academia.edu/4483496/Ihmisyyden_kehitys_ja_taantuminen_poliittisessa_teoriassa

Klassinen ja moderni poliittinen teoria: sosialismin apatia, kapitalismin hillittömyys ja keskustan vastuullinen vapaus.

https://www.academia.edu/5108353/Klassinen_ja_moderni_etiikka_ja_viestinta_-_sosialismin_apatian_ja_kapitalismin_hillittomyyden_taustaa

Nuoren Keskustan kylmä sota.

http://www.ristovolanen.fi/118302907

 

KESKUSTAN KEHITYS, puhe Jyväskylän Ideologiafoorumissa toukokuussa 1968. Julkaistu Katsaus -lehdessä 3/1968, digitaalisena tällä kotisivulla Johannes Virolaisen juhlavuoden aolaessa 1.1. 2014.

http://www.ristovolanen.fi/118302928

 

HUMANISM TODAY, Sir Anthony Kenny's G.H. von Wright memorial lecture.

https://www.academia.edu/7443273/HUMANISM_AND_ANTHROPOMORPHISM_Sir_Anthony_Kenny_s_G._H._von_Wright_Memorial_Lecture_a_critical_comment

 

Artikkeleita Vihreän aallon ajalta

http://www.ristovolanen.fi/118302921 

 

Kirjallisuutta:

Seppo Niemelä, Ajankohtainen Alkio.

 http://www.msl.fi/index.php?pid=1&cid=61

Pekka Perttula, Taloton talonpoika - maaton maalaisliittolainen. V.J. Sukselainen 1906-1945

http://www.doria.fi/handle/10024/62912

 

Juha Kuisma, Alpo Rusi, Avaus äärikeskustaan.

Timo Mikkilä, Artturi Leinonen ja lapuanliike Etelä-Pohjanmaalla

Johannes Virolainen 1914-2000, toimittaneet, Karina Jutila, toimittaja Matti Simula ja toimittaja Heikki Vento.