Risto Volasen kotisivu

Artikkeleita Academia.edussa

Tutkimuksia ja tutkielmia

TÄSSÄ:

Suomen synnyn ja nousun filosofiasta

Ihmisyyden kehitys ja taantuminen poliittisessa teoriassa

Modernin psyyken nousu ja hajoaminen.

Eurooppa ennen Suomen syntyä. Rooman perilliset: Euroopan, Venäjän, Yhdysvaltojen ja Islamin universalismien historiaa uuden ajan konfliktien taustana.

Selviääkö Eurooppa? Kohti Euroopan kolmatta tietä.

Joseph Ratzingerin paluu hellenismiin.

Miten TV vaikuttaa elämäntapaan?

G.H. von Wright matkaoppaana.

Keskustanuorten kylmä sota, elämänkerrallinen tapaustutkielma.

LIITE artikkeliin: Keskustanuorten kylmä sota. Alkiosta Wittgensteiniin, Suomen uusalkiolaisen poliittisen teorian lähtökohtia.

THE RISE AND RISK OF FALL OF MODERN MIND

HUMANISM AND ANTHROPOMORPHISM, Sir Anthony Kenny’s G. H. von Wright Memorial Lecture, a critical comment.

The Finnish Case of Building Democracy through Crises while Taming Radicalization

Russian Kissinger’s Cold War and after - or Andreï Gratchev’s pre-next war

Le golfe de Finlande et la Russie

G.H. von Wright som vägvisare för en samtida

Kissinger ja Wienin kongressi, taustaa Wienin kongressin tulosten analyysille "Suomen synty ja kuohuva Eurooppa" teoksessa Henry Kissingerin historiallisen realismin pohjalta.

Johdatus Snellmanin valtio-oppiin. (1982)

J.V. Snellmanin valtio-opin idealismi ja realismi. (1983)

Lausunto EDUSKUNNAN ulkoasiainvaliokunnalle hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta.

Suomen geopoliittinen asema 2016, vakaa rauha vai kriisikehitys Itämerellä?

Pääministeri ulko- ja turvallisuuspoliittisena päättäjänä. Tapaustutkimus: pääministeri Matti Vanhasen aika 2003-2010

Pöytäkirja: Mannerin SDP:n vallankumouspäätös

Northern Europe, an introduction to its geopolitics - or avoiding a mutual damage.

Henry Kissinger’s World Order, from Ukraine towards Westphalia II.

How to Save the European Union? - Its Rise and the Risk of Fall.

“COMMUNICATION, EDUCATION AND EUROPE”, a history and forecast in 1990.

TSUNAMI 2004: Kriisijohtaminen Suomessa I, tapaustutkimus.

Kriisien johtaminen

Kriisijohtaminen Suomessa II, Suomen turvallisuushallinnon ajautuminen kriisiin 2000-2013.

LIITE: Tapaustutkimus, Tsunami 2004: VALMIUSPÄÄLLIKKÖKOKOUSTEN MUISTIO

Ludvig Filipin elämän pakomatka Euroopan ja Suomen historiassa.

Louis-Philippe, ou les retombées d'un exil en Laponie

AGRICULTURE, FOOD SAFETY AND EUROPE, a history and forecast at Wilton Park in 2001.

KIRJAT.

Risto Volanen: Ihmisyyden paluu, kohti modernin reformaatiota. Esipuhe ja toimitustyö Seppo Niemelä. Maahenki.

What DECISION means, digital edition 2014: "ON CONDITIONS OF DECISION MAKING, a study of the conceptual foundation of administration."