Risto Volasen kotisivu

Blogi

Suomessa on ollut pitkään menossa ideologisten professoreiden tukema vyörytys, jossa ministeri tai virkamies voi ottaa vallan tulkita oikeuksia ohi Suomen lakien, presidentin ja valtioneuvoston konkreettisiin hallintoratkaisuihin.

Juuri sen perustuslakivaliokunta torjui: ”Edellä esitetyn mukaisesti perustuslakivaliokunta katsoo, että vaikka ulkoministeri Pekka Haaviston menettelyä muistutuksen kohteena olevassa asiassa (kohta 3) on pidettävä hallintolain ja ulkoasiainhallintolain vastaisena ja siten moitittavana…”

Lisäksi perustuslakivaliokunta totesi, että "Työjärjestyksen 56 § ei kuitenkaan mahdollista yksityisiä subjekteja koskevan päätösvallan siirtämistä erityisedustajalle. Näiltä osin erityisedustajan määräämistä koskevan päätöksen sanamuoto on ongelmallinen.”

Samaan oikeusideologiaan perustuvat myös apulaisoikeuskanslerin kanta suvivirteen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanta kirkkotilojen käyttöön Kouvolan kouluissa sekä valtakunnansyyttäjän kanta raamatun siteeraamiseen ja kansanedustajan puheoikeuteen eduskunnassa.

21. joulu, 2020