Risto Volasen kotisivu

Blogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talven 1918 nimestä on jälleen alettu keskustella. Erkki Tuomioja näyttää jopa olevan varsin tiukkana.

Varmaan on paikallaan kunnioittaa alun perin käytettyä sanaa eli vallankumous.

 

 

Työmies lehti 28.1.1918:

”Vallankumousjulistus Suomen kansalle.

Suomen työväenluokan suuren vallankumouksen hetki on lyönyt.”

”Sosialidemokratien Puoluetoimikunnan valtuuttamana Suomen työväen vallankumouksen korkeimpana elimenä me nyt julistamme, että kaikki vallankumouksellinen valta Suomessa nyt kuuluu

järjestyneelle työväelle ja sen vallankumouselimille.”

”Helsingissä, 27 päivänä tammikuuta 1918.

Suomen Työväen Toimeenpaneva Komitea (eli puoluetoimikunnan asettama komitea).

Eero Haapalainen

puheenjohtaja”

 

 

Väinö Tanner Suomen sos.dem puolueen ylimääräisessä puoluekokouksessa 27.12. 1918:

”Puoluejohtomme pyrki saattamaan puolueen vähemmistönäkin ollen aseellisen voiman kautta valtaan. Tämän erehdyksen seurauksena menetimme vuosikymmenien työn tulokset ja saamme nyt aloittaa uudelleen alusta.” 

3. tammi, 2018