Risto Volasen kotisivu

Blogi

 

 

 

 

 

 

Eilen tuli julkisuuteen Venäjän koneiden ja Yhdysvaltojen aluksen selkkaus Itämerellä sekä amerikkalaisen ajatuspajan raportti ”Assured Resolve” (Varmistettu päättäväisyys). Se kertoi suomalaisten virkamiesten puhuneen Washingtonissa Baltian mahdollisiin sotatoimiin osallistumisen puolesta samoihin aikoihin kuin valtion johto puhui Helsingissä sitä vastaan.

Suomalaisissa kommenteissa on toistunut, että Itämeren lisääntyvä jännitys johtuu Ukrainan kriisistä samoin kuin se, että muiden kriisien helpottuminen voisi johtaa parempaan myös Itämerellä. Ukrainan kriisi on osa totuutta mutta ei kuitenkaan koko totuus, sillä Itämeren ongelmaan on myös muita syitä itse Itämerellä ja etäämmällä. Jos koko ongelmaa ei tunnisteta, sitä ei myöskään voi ratkaista.


Lännen kannalta Itämeren ongelman ydin on siinä, että Yhdysvallat otti vuonna 1997 Baltian maista sotilaallisen vastuun, jonka monet lännessä jo alun perin katsoivat vaikeaksi kantaa. Sen jälkeen Baltian maat alkoivat korostaa konfliktia Venäjän kanssa varmistaakseen Yhdysvaltojen jatkuvan mielenkiinnon ja tuen.


Näin muodostunut Baltia –lobby alkoi ratkaista Baltian turvallisuusongelmaa yrittämällä saada myös Suomi ja Ruotsi siitä vastuuseen. Suomessa politiikan ja hallinnon Nato –mieliset innostuivat asiaan jäsenyyden toivossa, ja he ovat jatkaneet samalla linjalla hallituksista riippumatta – kuten nyt Washingtonin seminaarissa.


Vielä viime vuosikymmenen Suomi kuitenkin pyrki vakauttamaan Itämeren historiallisen hyvää tilannetta, ja siihen kuului myös Naton sekä Yhdysvaltojen sovittu ja myönteinen rooli Baltian takaajana. Kataisen hallitus alkoi kuitenkin tukea Baltti –lobbyn suunnitelmia  ja siihen liittyi hiljalleen lisääntynyttä molemminpuolista sapelinkalistelua.


Tähän toi Ukrainan kriisi lisänsä, ja Washingtonissa ja Natossa aktivoitui uudelleen pelko Venäjän mahdollisuudesta käyttää Baltian maita koko liittokunnan uskottavuuden romahduttamiseen. Joillekin osa ratkaisua on jälleen Suomen ja Ruotsin saaminen mukaan Baltian sotilaalliseen puolustukseen. Uutta puhtia sille antavat myös Yhdysvaltojen presidentinvaalit, joissa kilpaillaan Baltia- ja Puola -lobbyjen kontrolloimista äänistä Yhdysvalloissa.


Helmikuun seminaari “Assured Resolve” oli tyypillinen osa tätä amerikkalaista prosessia lähinnä demokraattien ja Hillary Clintonin joukoissa. Jos hän voittaa, paikalla oli hänen tulevan hallintonsa ulkopolitiikan johtavia henkilöitä. Heille siis suomalaiset suurlähetystön, ulkoministeriön ja puolustusministeriön virkamiehet kertoivat Suomen linjasta omalla tavallan. Lisäksi amerikkalaiset itse tutkivat, mitä tehdään, jos Natoa ei saada liikkeelle ja mukana ovat vain pohjoismaat. Se, mitä amerikkalaisille kerrottiin, käy esiin heidän kirjoittamastaan raportista:


“ ’Varmistetussa päättäväisyydessä’ oli harkitusti mukana vahva joukkue Norjasta, Ruotsista ja Suomesta näiden maiden keskinäisten turvallisuussuhteiden sekä kunkin pohjoismaan Baltian maihin (joita harjoituksessa edusti yksi ainoa maa nimeltään Baltia) olevien suhteiden tutkimiseksi.
Kysyttäessä harjoituksen aikana ja jälkeen kaksi Natoon kuulumatonta Ruotsi ja Suomi ilmaisivat luottamuksensa siihen että niillä on riittävät voimavara mihin tahansa perinteisiin tai ei-perinteisiin uhkiin. Mitä tulee niiden suhteeseen muuhun Eurooppaan yksi valtuuskunnan johtavista jäsenistä totesi tilanteen ytimekkäästi: ”Me olemme siellä teitä varten, ja me toivomme että te olette siellä meitä varten”. Heidän ansiokseen on luettava, että kaikki kolme Pohjoismaata vastasivat nopeasti ja päättäväisesti ilma- ja merivoimilla keskeyttääkseen ja heikentääkseen Venäjän pyrkimyksiä saada ylivoima tai kontrolli alueelle. He tukivat koko ajan Baltti naapureitaan ja toteuttivat tukensa tavalla, joka merkitsi toimintaa mahdollisessa reaalimaailman kriisissä.


’Varmistettu päättäväisyys’ kyllä paljasti aukon Ruotsin ja Suomen osalta. Siinä tapauksessa, että Yhdysvallat vastaa yksipuolisesti perinteiseen sotilaalliseen kehityskulkuun Naton vielä harkitessa Ruotsi ja Suomi saattavat hyvin olla tukipyynnön vastaanottajia. Nuo pyynnöt saattaisivat sisältää pyynnön lentää Pohjoismaiden ilmatilassa tai käyttää Pohjoismaiden lentokenttiä tankkaukseen. Vaikka harjoitus osoitti, että Ruotsi ja Suomi tekisivät mitä voisivat toteuttaa sellainen pyyntö, kävi selväksi että tällaisten mahdollisten skenaarioiden tarkastelu oli hyödyllinen harjoitus. Mitä enemmän Yhdysvallat tekee selväksi, mitä se tarvitsee/vaatii tulevaisuudessa sitä paremmin kumppanit ovat valmistautuneita kohtaamaan todellisen kriisin.”


Assured Resolve seminaari on tietenkin vain yksi seminaari, mutta tämä loppuraportti antaa selkeän kuvan sekä suomalaisesta kahdella tuolilla istumisesta että keskeisten amerikkalaisten tavoitteista, joiden merkitystä Itämeren vakauden haasteina ei Suomessa yleisesti haluta edes tietää saatikka kehittää Suomen politiikkaa kumminkin puolin eskaloituvan jännityksen kääntämiseksi liennytyksen suuntaan. Ne ovat kuitenkin realiteetti ja niihin kuten lähimmän maantieteenkin realiteetteihin on voitava vastata diplomatialla, jotta ne eivät loppuotteluun asti jatka sapelinkalistelua toisilleen.


Lisää tästä aiheesta: Suomen geopoliittinen asema 2016

 

 

Kuva Assured Resolve raportin kuvitusta. Suomalaiset harjoituksissa siellä jossakin  - Baltiassa.

 

 

 

 

15. huhti, 2016