Risto Volasen kotisivu

Blogi

Monien muiden Jaakko Hintikan oppilaiden tavoin hiljennyn, ja kunnioitan hänen elämäntyötään.

Jaakko Hintikka on G.H. von Wrightin rinnalla tunnetuin ja arvostetuin suomalainen filosofi.

Hintikka ei ollut läheisin opettajani, mutta auttoi ratkaisevissa asioissa ja tilanteissa.

Tein tutkimukseni lähtökohtana von Wrightin käytännöllinen päättely. Siinä keskeinen ongelma oli praktisen syllogismin valmiiden premissien tarkastelu ilman mahdollisuutta päästä niiden "sisälle" eli niiden muodostamiseen. Apuun tuli Jaakko Hintikan kritiikki käytännöllisen ja teoreettisen järjen erottamisesta.

Hintikka antoi tutkielman aiheeksi Immanuel Kantin Prolegomenan ja oppaaksi joukon omia artikkeleitaan. Sen jälkeen ymmärsin, ettei matemaattinen yhtälö ole valmis arvostelma, vaan tapa ilmaista tehtävä jakaa ongelma osiin ja koota sitten osat yhteen. Samalla tavoin järkevä ihminen koettaa ratkaista myös käytännölliset ongelmat.

Hintikan ja U. Remeksen tutkimus The Method of Analysis yhdisti vielä tämän analyysin ja synteesin metodin eli ”etsimisen ja löytämisen” Aristoteleen praktisen harkinnan kuvaukseen "zetesiksestä" eli etsimisestä.

Jaakko Hintikka suositteli ASLA-Fulbright stipendiä varten Boston Universityä, ja hän auttoi pääsemään sinne. Sen vuoden aikana sain väitöskirjaa varten kaksi keskeistä opettajaa, Robert Cohenin ja Alasdair MacIntyren.

Viime vuosina on ollut kunnia tavata Jaakko Hintikka filosofian tilaisuuksissa, viimeksi toukokuussa, kun hän piti toisen G.H. von Wright luennon “The Logical Problems of Induction”.

Siinä luennossa kohtasivat aikamme kahden suuren suomalaisen elämäntyöt, jotka rohkaisevat meitä järjen ystävyyteen tässä maailmassa, jossa sitä rohkaisua tarvitaan.

13. elo, 2015