Risto Volasen kotisivu

Blogi

Kansanedustaja Olli Immosen facebook -päivitys on herättänyt runsaasti huomiota, eikä syyttä. Itse teksti ja sitä seurannut keskustelu avaa hänen puolueensa ja maankin aatteellisesta tilanteesta.

 

 

Timo Soinin uudistamassa puolueessa on ollut alun alkaen useita virtauksia.

 

 

Pääviesti on nykyoloihin sovitettua populismia, eli vastalause vähin vastauksin monien kansalaisten kokemille vaikeuksille. Veikko Vennamon SMP:n viesti oli maaseudun rakennemuutoksen keskellä kamppailleille. Nyt globalisaatio ja EU:n kriisi merkitsevät murrosta, joka tuntuu monien suomalaisten arjessa pitkään.

 

 

Toisena teemana Vennamollakin oli kansallisuus, mutta anti-kekkoslaisuutena. Nyt taustana on Kokoomuksen vallannut EU- ja Nato- mielinen anti-kansallinen "arvoyhteisö" - ja jossakin vaiheessa Jussi Niinistö alkoi menestyksellä kilpailla Kataisen ja Stubbin unohtamista puolueen kannattajista.

 

 

Kolmantena Perussuomalaisten aatesuuntana on Jussi Halla-ahon ajattelu. Hänen tunnettu "Ihmisarvo" -bloginsa kertoo Heideggerin ja Foucaultin anti-humanismin sekä naturalistisen maailmankuvan yhdistämisestä:

 

"Yksi nykyajan aksioomista on, että kaikilla ihmisillä on ihmisarvo, ja että tuo ihmisarvo on kaikilla ihmisillä samansuuruinen..... Jos väitetään, että kaikki ovat samanarvoisia, väitetään samalla, että ihmisen arvo tunnetaan ja se voidaan mitata. Ellei sitä voida mitata, ei voida todentaa, miten paljon kullakin yksilöllä on sitä. Mikään ulkoa (taivaasta) tuleva ominaisuus ihmisarvo ei voi olla, tai ainakaan sitä ei voida sellaiseksi osoittaa. Itse asiassa mikään ei viittaa siihen, että ihmisten yhtäläinen arvokkuus (tai ylipäänsä arvokkuus) olisi mitään muuta kuin ajallemme tyypillinen konventio ja julistus..."

 

"Ainoa mitattava ja siten kiistatta olemassaoleva ihmisarvo on yksilön instrumentaalinen arvo. Yksilöt voidaan perustellusti asettaa arvohierarkiaan sen mukaan, miten paljon heidän kykyjensä tai osaamisensa poistaminen yhteisön käytöstä heikentäisi yhteisöä...."

 

 

Jussi Halla-ahon anti-humanismiin vedoten voi kieltää täyden ihmisarvon vaikkapa maahanmuuttajalta. Kun hän sanoo, ettei ihmisarvo voi olla mikään taivaasta tullut ominaisuus, hän ei tule ajatelleeksi, että ihmisarvon kulttuuriimme toi kristinusko.

 

 

Tästä aatehistoriassa voi tunnistaa Olli Immosen laskelmoidusti radikalisoivan puolueensa virtauksia: "Unelmoin vahvasta, rohkeasta kansakunnasta, joka nujertaa tämän monikulttuurisuudeksi kutsutun painajaisen. Tämä ruma kupla, jossa vihollisemme elävät, puhkeaa pian miljooniksi osiksi.... Uskon vahvasti taiselutovereihimme. Taistelemme loppuun asti kotimaamme ja yhden aidon Suomen kansakunnan puolesta."

 

Kansakuntaan vetoaminen muuttuu kestämättömäksi, kun vain omalle käsitykselle sen aidosta muodosta annetaan ainoana yleispätevyys, jonka toteuttamisessa vihjataan Immosen tekstin kaltaisiin keinoihin, ja jonka mobilisointiin käytetään vihaista puhetta jotakin ryhmää kohtaan.

 

Mutta mitä sanoo puheenjohtaja Timo Soini? Hän on demokraattisen oikeusvaltion pääministerin sijainen ja ulkoministeri, ja Olli Immonen on hänen eduskuntaryhmänsä kansanedustaja. Myös katolisuuteen kuuluu ihmisarvon loukkaamattomuus.

 

 

Joitakin vuosia sitten oli vastaavanlainen tapaus, kun Kokoomuksen nuorisojärjestö esitti poistettavaksi rikoslaista kiihotuksen kansanryhmää kohtaan. Silloin puheenjohtaja-pääministerin julkinen kanta jäi pyöreäksi, ja ehkä senkin auttamana kummitus on yhä liikkeellä.

 

 

Silloin pohdin blogissa, mitä suomalaiselta koululta on jäänyt opettamatta. Kun tämä meno jatkuu myös nuoremmasta päästä, on paikallaan vielä palata asiaan.

 

 

Nuorelle ihmiselle on normaalia pitää kotimaastaan, ja siitä tulee osa hänen identiteettiään. Nyt näyttää olevan niin, ettei suomalainen kasvamiskulttuuri tarjoa uudelle polvelle normaaleja myönteistä eväitä pyrkiä kohti maamme onnea ja parasta.

28. heinä, 2015