Risto Volasen kotisivu

Blogi

Presidentti Niinistön matka Venäjälle ja Ukrainaan toteutti monin tavoin Suomen ideaa. Presidentti Koivisto tiivisti sen selviytymiseksi, lännen ja idän törmätessä. Siihen liittyy myös mahdollisuuksien mukaan työ törmäyksen välttämiseksi ja liennyttämiseksi.

Suomen idean mukaisesti emme anna maatamme muiden käyttöön. Etsimme yhteistyötä ja ystäviä, mutta emme antaudu niiden johdettavaksi. Suomen idea toteuttaa Euroopan ideaa - niin kuin muidenkin Euroopan valtioiden ideat. Siinä suvereenit yksilöt ja kansakunnat ovat sivistyneen ihmisyyden erityisiä muotoja, jotka luovat oikeusjärjestystä sopimalla siitä keskenään.

Sitä ovat kyllä monet haastaneet ja vaatineet auktoriteettiuskoa, joka on Suomessa aina saanut myös maantieteellisen suunnan.

Autonomian alussa käännettiin uskollisuus Ruotsin kuninkaasta Venäjän keisariin. Viime vuosisadalla itäsuuntautunut auktoriteettiusko huipentui opiskelijataistolaisuudeksi.

Länsisuuntautunut auktoriteettiusko on aina kietoutunut Venäjä –asenteisiin. Itsenäisyyden alkuvaiheissa se konkretisoitui saksalaissuuntaukseen ja toisaalta tuon ajan vihan veljiin.

Aina murrosvaiheissa punnitaan Suomen idea ja ulkoinen auktoriteettiusko. Se konkretisoitui nyt presidentti Niinistön matkassa.

Presidentti sai kansalaisilta varauksettoman tuen, mutta ei pääministeriltä ja päälehdeltä. Stubb korosti heti perään Ylessä hurraahenkeä ja CNN:ssä täydellistä konfliktia Suomesta Mustallemerelle. Helsingin Sanomat taas pääkirjoituksessaan vähätteli ensin Venäjää ja sitten presidentti Niinistön matkaa. Kummankin perusteluna on läntisen arvoyhteisön yhtenäisyys.

Pääministeri Stubbin ja Helsingin Sanomien ajattelu perustuu läntisen arvoyhteisön täysin väärään ymmärtämiseen. Läntisen arvoyhteisön ydin on siinä, että jokainen suvereeni ihminen ja kansakunta on sivistyneen ihmisyyden erityinen muoto. Siksi ihmisen ja kansakunnan on voitava ja tulee kehittää itse ja sopia muiden kanssa kussakin ajassa toimintamalli.

Tämä aika on erilainen kuin EU –jäsenyydestä keskusteltaessa nähtiin. Silloin ei myöskään haluttu kuunnella, että tulisi varautua ottamaan huomioon Suomen erityispiirteet. Toisin sanoen se, että voisimme joutua juuri täällä maksamaan raskaasti ja hyvin monin eri tavoin etäällä toteutuvia konflikteja.

On mahdollista, että tämä lännen ja idän moniaineksinen konflikti jatkuu Ukrainan merkeissä pitkään ja sen jälkeen vaihdellen vuosia tai vuosikymmeniä. Jos jatketaan näin, on vaara, että sen jälkeen on menetetty paljon Suomen hyvinvoinnista.

Siksi presidentti Niinistön matkan viesti oli tärkeä, että Suomella on oma idea, ääni ja aloitekyky – toisin kuin maan pääministeri sanoo. Siksi on myös tärkeätä puolustaa ja kehittää Suomen ideaa tässä ja tulevassa ajassa.

19. elo, 2014