Risto Volasen kotisivu

Blogi

Sir Anthony Kenny piti joitakin viikkoja sitten ensimmäisen G.H. von Wright muistoluennon aiheena "Humanism and Antropomorphism" (Humanismi ja ihmistäminen). Kirjoitin siitä kommentaarin Academia.eduun, ja kun siihen on ollut kiinnostusta, liitän ositteen myös TÄHÄN. Luento myös videoitiin, sen osite on TÄSSÄ.

Humanismista on monta tulkintaa ja antropomorfismi on ilmiö, että luontoa pidetään ihmisen kaltaisena. Kenny kritisoi sattuvasti ilmiötä, että yhä enemmän eläimiä inhimistetään ja ihmisiä eläimellistetään. Taustana on syvimmiltään se, että sekä ihmistä että luontoa tutkittaessa on sallittua käyttää vain luonnontieteelistä metodia. Juuri tätä von Wright kritisoi, vaikka hänen tämä puolensa on Suomessa pyritty aktiivisesti unohtamaan.

Kennyn perusteesi on, että luonnon ihmistämisen toinen puoli on ihmisen eläimistäminen eli koko kulttuurin barbarisituminen. Kennyn puute taas on, että hän ei tunnista hylkää myös historiallisesti vaikuttaneita tietävän, eettisen ja vapaan ihmisen synnyttäneitä  sivistysperinteitä ja seuraa modernin valtavirtaa, joka olettaa ihmisen olevan valmiiksi tietävä, eettinen ja vapaa olento. Hänelle läheinen koulukunta on analyyttinen tomismi eli olettamus, että Tuomas Akvinolaisen kristillinen hyveellinen käytännöllinen järki on luonnon lahja.

27. kesä, 2014