Dramaattiset vuodet

Pietarissa tilanne oli rauhoittumassa. Sotaministeri Kerenski erotti kaupungin sotilaskomentaja kenraali Polovtsovin, jota syytettiin aikaansaamattomuudesta edellisten päivien kapinan alkuvaiheessa. Samalla alkoi bolsevikkeja vastaan pidätys- ja propagandakampanja, ja Lenin pakeni Helsinkiin. Kuvassa bolsevikit esitetään Saksan agenttina, taustana tieto että se oli huhtikuussa järjestänyt Leninin matkan Sveitsistä Pietariin.

Helsingissä edellisen päivän valtalakia koskevan uutisen rinnalla Työmies lehti julkaisi erilaisten työläis- ja sotamiesneuvostojen yhteiskokouksen julkilausuman, jossa vielä yhdyttiin vaatimuksiin siirtää valta neuvostoille. Tekstistä ei ilmene, kuinka paljon suomalaisia oli mukana, ainakin teksi oli suunnattu myös paikalliselle väestölle. Joka tapauksessa voi havaita, että vallankumouksellinen henki oli tuossa vaiheessa suuriruhtinaskunnan venäläisjoukkojen keskuudessa vähintään yhtä korkealla kuin Pietarissa.

(Kuvan voi suurentaa klikkaamalla)

19. heinä, 2017