Dramaattiset vuodet

Leo Trotskin päiväkirjasta 20.5.1917.


"Venäjän vallankumous on alkusoitto maailmanlaajuiselle vallankumoukselle. En kiellä sitä, että en voi hyväksyä paljoa siitä mitä nyt tapahtuu. (pääministeri Lvovin uuden väliaikaisen hallituksen muodostaminen, huom. RV) Olen sitä mieltä, että hallitukseen meneminen on vaarallista. En usko siihen ihmeeseen, että misteristö voi toimia ylhäältä käsin. Meillä on ollut kahtiajako, joka on seurausta kahden luokan välisestä vastakkaisuudesta. Koalitiohallitus ei voi säästää meitä vallan kaksijakoisuuudelta, se vain siirtää sen hallituksen sisään."

Tässä on Trotskin ytimekäs luonnehdinta hänen universaalista paikan ja ajan eli maailmanlaajuisesta ja ikuisesta marxilaisuudestaan. Osaltani olen luonnehtinut Suomessa yhtä yhä elävää ja esimerkiksi juhlarahakiistassa esiin tullutta alitajunnan virtausta post-stalinismiksi tai jälkijättöisyydeksi. Ehkä nimikkeeksi sopiikin trotskilaisuus. 


Kimmo Rentola kertoo Stalinin sanoneen Englannin ulkoministeri Edenille, että vaikka Hitler on nero, hän ei osaa lopettaa. Edenin kysymykseen, kuka sitten osaa lopettaa Stalin oli vastannut, "minä". 

20. touko, 2017